BIURO PRAWNE

Proponujemy naszym Klientom usługi w zakresie kompleksowej pomocy prawnej.

Spółki kapitałowe

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) Spółka akcyjna

Spółki osobowe

Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka cywilna
Doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta. Doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń. Doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie. Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów. Prowadzenie spraw pracowniczych. Przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników i kontrahentów Klientów z wybranych dziedzin prawa (przede wszystkim z prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa pracy oraz prawnych aspektów działalności marketingowej i reklamowej) dopasowanych do profilu jego działalności. Przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności Firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań (np. umowy najmu – ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; stosunek pracy – utwory pracownicze, regulaminy pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; serwisy internetowe – problematyka praw autorskich do publikowanych utworów i odpowiedzialności za publikowane treści, itp.). Reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy. Windykacja wierzytelności.