ROZLICZENIA PODATKOWE 2015

Oferta rozliczeń 2015

  • Podatnik bez odliczeń
  • Małżonkowie bez odliczeń
  • Podatnik z odliczeniami
  • Małżonkowie z odliczeniami
  • Działalność gospodarcza
  • Z pracy zagranicą z polskim urzędem skarbowym:
  • - bez odliczeń diet
  • - z odliczeniami diet
Możliwość wysłania zeznania rocznego drogą elektroniczną